Příklady k procvičování: ITE & APC

Autoři:

Stručný popis vybraných funkcí


1. ročník

Textový procesor

TémaŘešte všichniDalší zadáníUkažte se! ;)
Úprava textu, vlastnosti písma historie Javy (Ši),    
Procvičování ringo (Ši),    
Samostatný projekt zadání projektu (Ši),    

Tabulkové procesory

TémaŘešte všichniDalší zadáníUkažte se! ;)
Vzorce skladové zásoby (Ši), školky (Ši).  
Výpočty Tiskárny (Ši),   výpočet čisté mzdy (Ši).
Práce ve více listech jabloně (Ši), stavební spoření (Ši). Úroky (Ši)(první část)
Grafická úprava listu Nabídka počítačové sestavy (Ši),
Převod z textu do Excelu (IE) školky (Ši).    
Shrnutí Skladové zásoby (Ši), Demografické údaje (Ši).    
Komplexní zadání Komplexní zadání: Taneční (Ši).    


2. ročník

Práce s textovými dokumenty: styly

TýdenTémaV hodiněDomácí úlohaRozšiřující!
1. Opakování Opakování z ITE1/UVT: Historie UH (Ši).   Opakování z ITE1/UVT: Topologie sítí (Ši).
2. Hledání a nahrazování Architektura ISO/OSI (Ši).    
3. Styly UH (Ši),   Cratylus (Ši).
4. Styly: teď už sami Lysá hora (Ši),  
5. Další vlastnosti stylů Antivirový SW (Ši),    
6. Obrázky, textová pole, WordArt The Seventh Horcrux (Ši),    
7. Tabulky The Seventh Horcrux --- poslední úkol (Ši),    
8. Procvičení Program Netacad (Ši),    
9. Formuláře Hodnocení knih (Ši),    
10. Velké dokumenty Velké dokumenty (Ši),    
11. Velké dokumenty: procvičení Ainulindalë (Ši), Obsah dle normy (Ši),    
12. Skládání dokumentu z více souborů Skládání dokumentu (Ši),    
13. IE: OpenOffice.org Projekt GNU (Ši),    
14. IE: Úvod do systému LaTeX První dokument v LaTeX-u (Ši),    

Tabulkové procesory (Excel)

Zadání referátů.

TémaŘešte všichniDalší zadáníUkažte se! ;)
Opakování známky (Ši).    
Komentáře v tabulce komentáře v tabulce: prezentace (Ši),
   
Odkazy, zaokrouhlování, mat. funkce knihy (Ši, seznam knih z příkladů Jana Slováčka) fitness centrum (Ši)  
+, -, *, /, SUMA, ABS, CELÁ.ČÁST, POWER, SOUČIN, ZAOKROUHLIT, ZAOKR.NAHORU, ZAOKR.DOLŮ, ROUNDUP, ROUNDDOWN, USEKNNOUT
Podmínky, podmíněné součty, logické funkce úkoly (Ši), sumif (Ši), sumif (2)(Ši).  
SUMIF, COUNTIF, KDYŽ, A, NEBO
Grafy Typy grafů (Ši). Obchod (Ši).  
Filtrování a řazení Řazení a filtrování (zboží, Ši).   K zamyšlení: řazení (Ši).
Podmíněné formátování prázdniny (Ši).    
Statistické funkce objektivy (Ši), stromy (Ši).    
PRŮMĚR, AVERAGEA, MIN, MAX, MODE, MEDIAN, POČET, POČET2
Finanční funkce úkoly (Ši).   stavební spoření (Ši).
BUDHODNOTA, PLATBA
Textové funkce foto (Ši), kratičká ze života (Ši), příklad (Ši), tvorba skriptu (Ši), hory (Ši).
ZLEVA, ZPRAVA, CONCATENATE, &, DÉLKA, HLEDAT, ČÁST, HODNOTA.NA.TEXT, HODNOTA
Názvy úkoly (Ši).    
Náhodná čísla kostka (Ši). zakázky (Ši).  
USEKNOUT, NÁHČÍSLO
Výpočty v tabulce stavební spoření (Ši), srovnání tiskáren (Ši).  
IE: práce se soubory CSV   Práce s formátem CSV (Ši).  
Shrnutí 2. ročníku Barum Rally (Ši, Hr) (list Zadani_spolecne). Barum Rally (Ši, Hr) (list Zadani_samostatne).  


3. ročník

Hromadná korespondence

TýdenTémaV hodiněDomácí úlohaRozšiřující!
1. Úvod, opakování První dokument HK (Ši).    
2. Průvodce HK Opakování HK: BOZP (Ši).    
Excel jako zdroj dat Příprava diplomů (Ši).    
3. Další možnosti hromadné korespondence Pozvánka (Ši). Tábor (Hr).  
Adresář BOZP (2)(Ši),    

HTML (ITE3 + UVT + DAK2)

TýdenTémaV hodiněDomácí úlohaRozšiřující!
1. HTML: Já a Internet Já a Internet (Ši).    
2. Referát v HTML Požadavky na referát (Ši).    
3. Webové stránky Požadavky na projekt: web (Ši).    

PHP (ITE3 + DAK2)

TýdenTémaV hodiněDomácí úlohaRozšiřující!
1. PHP, úvod, cyklus for Zmrzlinář: první část (Ši).    
2. PHP: proměnné hlouběji, výpočty, podmínky Zmrzlinář: druhá část (Ši). Cyklus while: Mince (Ši).  
3. Skiny Skiny (Ši).    
4. Menu (DAK2) Stránka s menu (Ši).    
4. Opakování (DAK2) Opakování k písemce, práce s textem (Ši).    
5. Ukázkový příklad k písemce (DAK2) Vzorový příklad k písemce (Ši).    

Databáze (IE3 + OA4)

TýdenTémaV hodiněDomácí úlohaRozšiřující!
1. Úvod do databází Evidence návštěv u lékaře (1. část)(Ši).    
2. Návrh databáze společně: entity, atributy, klíče Evidence návštěv u lékaře (2. část)(Ši).    
3., 4. Návrh databáze samostatně: primární klíč, typy vztahů, generování SQL Knihovna (Ši).    
5., 6. primární klíč, typy vztahů Knihovna (Ši).    
7., 8. ENUM, povinnost vztahu, implementace databáze Knihovna (Ši): dokončení návrhu + implementace (Access, MySQL)    
9., 10. A teď už sami... Taxi (Ši),
Kino (Ši).
Sportoviště (Ši), Hotel pro psy (Ši), Velkosklad (Ši).  
11., 12. Vkládání dat do databáze Taxi (Ši): vložení dat do databáze.    
13., 14. (Výběrové) dotazy Kina (Hr).    
15., 16. (Výběrové) dotazy se spojením tabulek ITE: Kina (Hr),
APC: Kina 2 (Ši)
   
15., 16. Souhrnné dotazy Kina 2 (Ši)    
17., 18. Procvičování Lékaři (Ši),
Obchod (Ši).
   

PHP + DB + prezentace (IE3)

TýdenTémaV hodiněDomácí úlohaRozšiřující!
1. Zadání projektu Požadavky na projekt    
2. Umístění databáze na web, insert skripty      
3. PHP skripty pro čtení dat a pro vkládání dat      
3. Dokumentace projektu Šablona pro prezentaci (Ši).   Volitelný za body navíc:
Připravte šablonu prezentace pro projekty OA.
4. Odevzdání projektu Šablona hlavičky projektu (HTM)    

Excel

Zadání referátů.

TémaŘešte všichniDalší zadáníUkažte se! ;)
Opakování obchod (Ši). Autopůjčovna (Karel Kolman, Lukáš Borský).  
Názvy buněk a polí      
Datum a čas: typy dat úkoly (Ši), DÚ (1)(Ši), DÚ (2)(Ši).    
Datum a čas: analýza časové značky
DEN, MĚSÍC, ROK, HODINA, MINUTA, SEKUNDA, DENTÝDNE
Datum a čas: převod data na časovou značku
DATUM, ČAS
Datum a čas: převod textu na časovou značku
DATUMHODN, ČASHODN
Datum a čas: získání aktuálního data, porovnání dat a matematické operace s daty
DNES, NYNÍ,
Databázové funkce: princip, zadání kritérií, DSUMA poplatky za telefon (Ši),   další: i „zajímavé“ (Ši).
Databázové funkce: DZÍSKAT, DPOČET, DPOČET2
Databázové funkce: DPRŮMĚR, DMIN, DMAX
Databázové funkce: DSOUČIN, DSMODCH
Vyhledávací funkce zaměstnanci a pobočky (Ši), fotoaparáty (Ši), výrobky (Ši), kroužky: i „zajímavé“ (Ši),
platy a odvody: i „zajímavé“ (Ši),
„extrémně vypečené“ (a ne vždy jen na vyhledávací funkce)(Ši).
Odkazy: ODKAZ, NEPŘÍMÝ ODKAZ, SLOUPEC, ŘÁDEK
Vyhledávací funkce: SVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, VVYHLEDAT, VYHLEDAT
Další vyhledávací funkce
ZVOLIT, INDEX, POSUN
  Odpisy (Ši). Přiřazení témat (Ši).
Matice, maticové vzorce úkoly (Ši).    
Hledání řešení hledání řešení (Ši).    
Makra školní (Ši), objektivy (Ši).  
Shrnutí: 1., 2. a 3. ročník minimum (Ši) samostatná práce (Ši), rally (Hr), NHL (Hr).  
Výpočty     leasing (Ši).


4. ročník

Excel: souhrny, grafy, kontingenční tabulky

LekceTémaV hodiněDomácí úlohaRozšiřující!
1. Filtrování a řazení příklad (Ši) úkol (Ši).  
2. Souhrny taxi (Ši) statistika příjmení (Ši). Dokončit: taxi (Ši).  
4. Kontingenční tabulky hrátky s kontingenčními tabulkami (Ši) grafy + souhrny: bowling (Ši)  
5. Grafy Typy grafů: typy grafů: náročnější (Ši),
Příprava dat pro graf: lékaři (Ši)
Spojnice trendu: spojnice trendu (Ši),
Dokončit: lékaři (Ši)  
6. Grafy a kontingenční tabulky stavební spoření (Ši) grafy + KT: směnárna (Hr)  
7.Souhrnné opakování Maturitní příklad: Götzis (Ši) stavební spoření: dokončit (Ši)  
8. Čtvrtletní opakování Opakování k písemce (Ši)    

Databázové systémy

Úvod viz databáze: 3. ročník IE

Akční dotazy a formuláře

TýdenTémaV hodiněDomácí úlohaRozšiřující!
20. (7. – 13. 2. 2008) Opakování + akční dotazy (1)      
21. (14. – 20. 2. 2008) Písemná práce: dotazy      
22. (21. – 27. 2. 2008) Formuláře Kina (Ši)    
23. (28. 2.– 12. 3. 2008) Sestavy Kina (Ši)    
25. (14. – 23. 3. 2008) Projekt (1) Požadavky na projekt (Ši)    
26. (31. 3. – 4. 4. 2008)Projekt (2)      
27. (7. – 12. 4. 2008) Opakování      
28. (14. – 18. 4. 2008) Opakování      
29. (21. – 25. 4. 2008) Opakování      

Maturitní opakování: Excel

TémaÚloha
Matematické funkce (+ kont. tab. + některé vyhledávací funkce) Pozemky (Ši)
Datum a čas + logické funkce Datum a čas (Ši)
Databázové funkce Databázové funkce: taxi (Ši)
Statistické funkce Obchod (Ši)
Vyhledávací funkce Ovoce (Hr)
Textové funkce Textové funkce (Ši)
Filtrování a souhrny Průkazy (Ši)
Kontingenční tabulky a grafy Knihkupectví (Hr)
Vše dohromady Lodě (Ši), souhrnný příklad Mgr. Hrdiny (Hr)


Webové aplikace (APC 4)

Opakování (APC4)

Další tvorba webu (APC4)

LekceTémaV hodiněDomácí úlohaRozšiřující!
1. Jazyk PHP Opakování a rozšíření PHP    
2. Práce s databází (v PHP) Anketa v PHP (základ)    
LekceTémaV hodiněDomácí úlohaRozšiřující!
1. Autentifikace v PHP Zadání práce: autentifikace uživatele    
2. JavaScript JavaScript    
4. Regulární výrazy Regulární výrazy    
5. XML Úvod do jazyka XML    
5.1 XML Příklad použití XML: Narozeniny (Ši)    
5.2 XML Procvičovací úkoly: XML (Ši)    

Úloha (nejen) pro (budoucí) programátory pro tento měsíc


Rozšiřující zadání:

Rozšiřující zadání: najděte chybu

V následujících dokumentech je vždy chyba, kvůli které něco nefunguje. Vaším úkolem je chybu najít a dokument opravit.

Podobné úkoly nejen potrápí vaše mozkové závity, ale také vás donutí prozkoumat důkladně spoustu témat z probíraného učiva. Navíc si vypěstujete „intuici“, která vám napoví, kde hledat chybu. A to je věc, která se vám při práci bude náramně hodit... ;-)

Nenechte si napovídat, připravíte se tak o krásné bádání... ;)

TémaOdkazy
Řazení v Excelu Nefunkční řazení (Ši)
Databázové funkce Příjmení (Ši)
„Pokažený Excel“ Taxi (Ši)
O Countifu, který nepočítal, i když byl dobře Bowling (Ši)
Filtr v Excelu Proč nefunguje filtr??? (Ši)
Nefunguje obsah ve Wordu Nefunkční obsah (Ši)
Access neumí hledat maximum? Proč Access vypíše v dotazu maximum 800, když má vypsat 1500??? (Ši)
Access neumí třídit? Proč je ve výsledku Uherské Hradiště??? (Ši)

Rozšiřující zadání: Word Processing

ZadáníSoubory
2005/01 Září 2005/06 (ZIP),
2008/01 Září 2008/09 (ZIP),


Kdo v některém zadání najde jako první chybu, o které nevím, dostane 5 bodů do celkového hodnocení.

Martin Šimůnek