Lékaři

Úvod do databází

V Excelu navrhněte sešit pro evidenci návštěv u lékaře.

  1. O lékařích chceme evidovat:
  2. O pacientech chceme evidovat:
  3. Při každé návštěvě zapisujeme
  4. Navrhněte sešit tak, abychom byli schopni vypočítat odpověď na následující dotazy:

IE (informatika v ekonomice): Návrh E-R modelu databáze

Nyní předpokládejme, že evidenci budeme řešit pomocí databáze. Navrhněte strukturu databáze pomocí programu pro E-R modelování.

OA (obchodní akademie): Návrh databáze v systému MS Access

Nyní předpokládejme, že evidenci budeme řešit pomocí databáze. Navrhněte tabulky databáze v programu Access.