Psí hotel

Zadání

Navrhněte informační systém pro evidenci psů v hotelu pro psy.

 1. V hotelu je k dispozici 20 kotců pro psy. V jednom kotci může být nejvýše jeden pes. Kotce prochází pravidelnou údržbou jednou za měsíc. Alespoň dva kotce musí zůstávat volné pro případ, že by bylo třeba přijmout VIP zákazníka.
 2. Poplatky se platí za každý den pobytu psa včetně dne, kdy ho majitel přivezl a dne, kdy si ho odveze. Poplatky se platí na konci pobytu, při přijetí psa se platí pouze záloha 300 Kč.
 3. Uchováváme údaje o zákaznících (jméno, adresa, telefon) a jejich psech (rasa, jméno, datum narození).
 4. Zákazníci, kteří v hotelu svého psa měli celkem více než 30 dnů se stávají VIP zákazníky. Mají slevu 10 % a přednostní právo na umístění psa v hotelu.
 5. V případě onemocnění psa účtujeme zákazníkovi veškeré náklady na léčbu psa, práce hotelového veterináře je zdarma.
 6. Místo pro psa si lze rezervovat předem telefonicky nebo osobně.

Role v systému:

 1. pokladní,
 2. veterinář,
 3. manažer (prohlíží statistiky).

Scénáře:

Statistiky (manažer)

 1. aktuální obsazenost kotců,
 2. historie návštěv pro konkrétního majitele/psa,
 3. obsazenost hotelu v daném časovém intervalu,
 4. vyšetření psů veterinářem včetně nákladů.

Veterinář

 1. zadává údaje o ošetření psa (druh onemocnění, cena léků/materiálu),

Pokladní

 1. registruje přijetí psa: přiřadí psa do kotce, telefonem zavolá veterináře, aby provedl vstupní zdravotní prohlídku,