Velkosklad

Zadání

Navrhněte informační systém pro evidenci pohybu zboží ve velkoskladu.

 1. Velkosklad nakupuje a prodává zboží podle požadavků odběratelů.
 2. Pro skladování zboží je určeno 7 hal s nejmodernějším vybavením.
 3. Doprava zboží po hale je zajištěna pomocí vysokozdvižných vozíků, které převáží kontejnery.
 4. V hale je zboží umístěno na skladovacích místech, každé skladovací místo je popsáno číslem, udávajícím číslo řady a číslo sloupce.
 5. Pouze některé haly jsou určeny pro skladování potravin. Tyto haly musí každé dva roky projít schvalovacím procesem. Systém upozorní manažera na potřebu obnovení akreditace.
 6. Pokud odběratel chce nakoupit zboží, ověří se, že je zboží dostupné (je ho dostatek na skladě.
 7. Vytvoří se faktura a zboží se zaregistruje jako prodané („zboží se prodá“). Po vydání zboží („expedice zboží“) se faktura uzavře a uvolní se místo v hale.
 8. Manažer kontroluje, zda jsou dostatečné zásoby zboží, v případě, že nejsou, vydá příkaz k nákupu zboží. Zboží se zaregistruje do stavu „objednáno“ tak, aby další manažer neobjednával znovu totéž zboží.

Role v systému:

 1. skladník,
 2. fakturant,
 3. manažer (prohlíží statistiky).

Scénáře:

Statistiky (manažer)

 1. celková cena/celkový počet kusů zboží v jednotlivých halách,
 2. celková cena/celkový počet kusů jednotlivých typů zboží,
 3. celková cena všech faktur,
 4. celková cena zboží, které bylo prodáno, ale ještě nebylo expedováno.
 5. Zjistí celkový obrat z prodejů za daný časový interval.
 6. Zjistí celkový obrat podle jednotlivých odběratelů.

Skladník

 1. zadává do systému údaje o přijetí a expedici zboží,
 2. hledá umístění zboží v halách.

Fakturant(ka)

 1. zadává do systému údaje o nákupech a prodejích zboží.