Knihovna

Zadání

Navrhněte databázi pro evidenci výpůjček v knihovně.

 1. Evidujeme jednotlivé knihy, u každé knihy sledujeme autora, titul (název), nakladatelství, rok vydání a ISBN.
 2. Od každé knihy můžeme mít více svazků.
 3. Dále máme evidenci čtenářů. O každém potřebujeme jméno, datum narození, adresu a údaj o tom, zda je to student/dítě.
 4. Pro každého čtenáře evidujeme výpůjčky a termín jejich navrácení. Na vrácení svazku má čtenář 30 dnů. Výpůjčka lze prodloužit.

Požadované operace:

 1. vypůjčení | prodloužení výpůjčky | vrácení svazku čtenářem,
 2. výpis nevrácených výpůjček u daného čtenáře,
 3. výpis upomínek (výpůjček nevrácených po termínu 30 dní) u daného čtenáře,
 4. výpis seznamu čtenářů, kteří dostanou upomínku (jejichž doba výpůjčky přesáhla 30 dnů),
 5. výpis dostupných svazků (těch, které nejsou vypůjčeny),
 6. zařazení | vyřazení svazku,
 7. výpis všech svazků v knihovně,