Sportovní areál: komplexnější návrh databáze

Zadání

Navrhněte informační systém pro evidenci návštěv ve sportovním areálu.

 1. V areálu je několik nezávisle pronajímatelných sportovišť. Sportoviště jsou různých typů (tenisový kurt, bazén, bowlingová dráha,...), v areálu je více sportovišť stejného typu. V budoucnu se počítá s rozšiřováním areálu o další typy aktivit.
 2. Zákazník si může sportoviště předem rezervovat a přes Internet sledovat své rezervace.
 3. Evidujeme zákazníky, stálí zákazníci mohou být zvýhodněni při dalších zakázkách.
 4. Ceník zapůjčení sportovišť bude dostupný na Internetu. Sportoviště lze pronajmout na hodinu (ev. několik hodin, pak se cena násobí) nebo na celý den (cena je pak nižší než hodinová cena * počet hodin za den).
 5. Některá sportoviště mají i noční provoz za jinou cenu.
 6. Pokud má zákazník zájem jen o jednorázový nájem sportoviště, nemusí být jeho údaje evidovány v systému. Zákazník ale může zažádat o zákaznickou kartu (zdarma), která mu pak umožní získat slevy v případě, že si pronajímá některá sportoviště pravidelně.
 7. Existují měsíční přístupové karty na konkrétní typ sportoviště.
 8. Přístup do šaten je také řízen systémem. Ke konkrétnímu boxu má zákazník klasický klíč, systém ho ale pustí pouze do té šatny, kde má zákazník svůj šatnový box.

Role v systému:

 1. pokladní,
 2. zákazník,
 3. manažer (prohlíží statistiky).

Scénáře:

Statistiky (manažer)

 1. obrat z jednotlivých sportovišť,
 2. návštěvnost sportovišť podle dne v týdnu nebo podle času,

Pokladní

 1. provedení rezervace po telefonické či osobní žádosti,
 2. přidělení čipové karty zákazníkovi,
 3. prodej některého typu vstupenky.

Zákazník

 1. prohlížení vlastních rezervací.