Dotazy: Kina

Řešte následující dotazy:

Databáze pro Access (OA): kina.mdb,
skript pro vytvoření databáze v MySQL (IE): kina_create.sql,
skript pro vložení dat databáze v MySQL (IE): kina_insert.sql.

  Výběr polí (sloupců):

 1. Vypište názvy kin a obce, kde se dané kino nachází. Kina seřaďte podle názvu sestupně.
 2. Popisky polí (sloupců):

 3. Upravte předchozí dotaz tak, aby popisky sloupců ve výsledku zněly: „Kino“ a „Kde nás najdete“.
 4. Výběr záznamů (řádků):

 5. Vypište filmy s titulky (celé řádky).
 6. Vypište názvy a roky výroby amerických filmů (pozor, občas na filmu spolupracovalo více států).
 7. Doplnění pole (přidání sloupce, jehož hodnotu vypočítáme z hodnot jiných):

 8. Spočtěte pro každý film délku trvání v hodinách (desetinné číslo). Pro šikovné: doplňte údaj v minutách.
 9. Spočtěte DPH za jeden lístek pro každé představení.
 10. Více podmínek

 11. Spočtěte DPH za jeden lístek pro každé představení, kde byla cena přes 80 Kč a které navštívilo více než 100 diváků.
 12. Omezení počtu řádků výsledku

 13. Seřaďte představení z předchozího dotazu podle DPH od nejvyššího. Vypište pouze 10 představení s nejvyšší cenou.
 14. Zadávání parametrů uživatelem

 15. Spočtěte DPH za jeden lístek pro každé představení. Při spuštění dotazu se Access zeptá, na minimální cenu lístku a minimální počet diváků.

O něco zajímavější:

 1. Vypište režiséry amerických filmů.
 2. Názvy filmů s cenou přes 90 Kč.
 3. Datum a čas představení, na kterých bylo přes 200 diváků.
 4. Spočtěte obrat a DPH za každé představení (všechny prodané lístky dohromady):
  1. Pro všechna představení,
  2. pro představení v kině s id 5,
  3. pro představení filmu: „Pán prstenů 3 - Návrat krále“,
  4. pro představení filmu: „Pán prstenů 3 - Návrat krále“ v kině s id 5,
  5. pro všechna představení filmu: „Pán prstenů 3 - Návrat krále“ a všechna představení v kině s id 5,
  6. pro všechna představení v kině Hvězda.