Formuláře a sestavy: Kina

Řešte následující dotazy:

Databáze pro Access (OA): kina.mdb,
skript pro vytvoření databáze v MySQL (IE): kina_create.sql,
skript pro vložení dat databáze v MySQL (IE): kina_insert.sql.

Formuláře

 1. Prohlédněte si formulář pro práci s údaji o kinech.
 2. Vytvořte formulář pro vkládání údajů o filmech pomocí průvodce.
 3. Vyzkoušejte si manipulaci s poli (zrušení pole ID, přesun pole, přesun popisky, změnu popisky).
 4. Vytvořte formulář pro vkládání údajů o představeních.
 5. Ve formuláři pro představení u každého představení zobrazte i celkovou tržbu za dané představení.
  (Pro přidání textového pole se vám bude vám hodit panel nástrojů Souprava nástrojů. V datových vlastnostech textového pole pak nastavte Zdroj pole.)
 6. Nastavte formát pole tak, aby se zobrazovalo jako měna.
 7. Nastavte formát pole tak, aby bylo šedivé a jeho hodnota nešla změnit.
 8. Přidejte výběrové pole, kde bude možno vybrat kino podle názvu.
  Výsledná podoba formuláře je na obrázku:

Sestavy

 1. Vytvořte sestavu pro tisk cen lístků pro jednotlivá představení (datum, čas, film, cena).
 2. Nastavte formát pole s cenou tak, aby se tisklo jako měna (s popiskou „Kč“).
 3. Vytvořte sestavu pro tisk programu kin v Uherském Hradišti (kino, datum, čas, název filmu, cena). Seskupte podle názvu kina. Řaďte podle data a času.
 4. Vytvořte sestavu podobnou jako v minulém příkladě, ale místo id kina bude uveden název kina. Bude rozumné vytvořit sestavu nad dotazem, který doplní název kina k představení.