Projekt: minimální požadavky

Rozsah databáze

Počet tabulek>= 5
Typ vztahů1:N nebo M:N
Počet záznamů vložených v každé tabulce>= 5

Dotazy, které půjdou nad zadáním realizovat:

Počet dotazů>= 3
Z toho se spojením tabulek>= 2
Z toho souhrnné>= 1
Z toho s dvojitou podmínkou výběru řádků>= 1
Z toho s dopočítaným sloupcem, který není v databázi>= 1

Formuláře v PHP

  1. Pro každý dotaz realizujte formulář, který zobrazí výsledky dotazu.
  2. Alespoň pro dvě tabulky vytvořte vstupní formuláře, které umožní přidávat do tabulky data.
  3. Vytvořte úvodní stranu projektu.
  4. Celý projekt zpřístupněte na webu.