HTML a CSS: Referát na web

Verze z: 15. března 2010

Obecné požadavky na HTML kód

Zpracujte jednoduché stránky na zadané téma. Rozsah je zhruba jedna až dvě stránky A4 textu. Stránky musí především splňovat technické požadavky. Hlavním cílem je předvést, že umíte psát ručně kód HTML.

Technické požadavky na stránky:

 1. Vhodné použití elementů, které známe:
 2. Formátování pomocí kaskádových stylů:

Nezapomeňte uvést zdroje, ze kterých jste čerpali, použijte generátor odkazů ze stránek citace.com pro generování odkazu na literaturu ve správném formátu.

Osnovy tématu se přidržujte volně, text, který napíšete, by měl být souvislý, případně rozdělený do několika nadpisů.

Témata:

 1. Porovnání tří „freemailových“ serverů (.)

  Uveďte tři servery, nabízející, zřízení mailové schránky zdarma. Popište jejich možnosti Srovnejte je z hlediska: Uveďte případné další argumenty.
 2. Porovnání tří webhostingů (.)

 3. Wikiweb (.)

 4. Redakční systém, systémy CMS (.)

 5. Server E-stránky.cz

 6. Jak zacházet s heslem

 7. Hoax

  Popište, co je to hoax. Najděte a uveďte příklady několika konkrétních poplašných zpráv.

 8. Sdílení souborů, RapidShare a spol.

  Uveďte příklady služeb, které slouží ke sdílení souborů (typicky velkých souborů) v síti. Popište princip práce.

 9. Firewall

  Popište, k čemu slouží firewall. Vysvětlete rozdíl mezi jednotlivými typy firewallů. Vysvětlete rozdíl mezi osobním firewallem a firewallem chránícím celou síť. Uveďte příklady konkrétních programů z&nbps;obou skupin.

 10. Symetrické šifrovací algoritmy

  Uveďte příklady symetrických šifrovacích algoritmů, srovnejte je.

 11. Statistické kompresní metody

  Vyberte jeden konkrétní algoritmus a popište, jak funguje.

 12. Slovníkové kompresní metody

 13. Charakterizujte, uveďte příklady, srovnejte. Které z nich se používají ve známých programech pro kompresi dat (ZIP, gzip, RAR, 7zip,...)?

 14. Hashovací algoritmy

 15. Charakterizujte, uveďte příklady, srovnejte. Které jsou dnes již zastaralé?

 16. Virtual Desktop

 17. Portable Applications

 18. Google Translator

  Co to je, kde ho najdeme, jak funguje. V čem se přístup Google Translatoru liší od ostatních podobných překladačů?

 19. Projekt GNU

  Co je cílem, kdy vznikl, kdo ho založil.

 20. Programy pro vypalování CD

 21. DLNA

  K čemu se vztahuje projekt „domácích sítí“, jak by ve výsledku měla vypadat domácí síť. Kdy projekt vznikl, kdo stál u jeho zrodu. Jak je to s podporou DLNA dnes.

  Případně mohu poskytnout k pročtení článek v Computeru 4/2010.

 22. Program pro úpravu ...: návod

  Vyberte si jeden program ze zadané kategorie. Popište, jak je licencován, srovnejte základní výhody a nevýhody ve srovnání s konkurečními programy.

  Popište jeden jednoduchý postup v daném programu.

 23. zvuk

 24. video

 25. fotografie

 26. vektorové obrázky

 27. souborový manažer

 28. Programovací jazyky

  Uveďte příklad kousku kódu („Hello, world!“, jednoduchý cyklus,...).

 29. Python

 30. PHP

 31. Ruby

 32. C++

 33. C#

 34. Smalltalk

Zdroje:

 1. GRIFFITHS, Patrick. HTML Dog : The Best Practice Guide To XHTML and CSS [online]. 2003, 2009 [cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW: http://www.htmldog.com.