Hledání a nahrazování v dokumentu

Vyjděte ze souboru isoosi.doc.

Zadání: hledání

Upravte dokument podle následujících pokynů:

 1. Kdekoli se v textu vyskytuje: {obr xyz.gif}, vložte odpovídající obrázek: dekompoz.gif, komunik.gif, komunik2.gif, pakety.gif, prenos.gif, spatne.gif, vrstvy.gif, vrstvy2.gif.
 2. Kolikrát se v textu vyskytuje slovo standard v základním tvaru?
 3. Kolikrát se v textu vyskytuje slovo standard v základním tvaru (nezapočítávejte skloňování apod.)?
 4. Kolikrát se v textu vyskytuje nějaký tvar slova vrstva? Tedy i vrstev, vrstvy, vrstvami atd.

Zadání: nahrazování

Upravte dokument podle následujících pokynů:

 1. Nahraďte všechny výskyty eT za Ethernet.
  Zařiďte, aby se nahrazení provádělo automaticky při psaní.
 2. Za každý výskyt slova rámec doplňte do závorky anglický ekvivalent frame.
 3. Všechny výskyty slova síť (jen základní tvar) stylem Zvýraznění.
 4. Označte nadpisy odstavců odpovídajícími styly Nadpis 1 -- 3. Nadpis odstavce na 1. úrovni vždy začíná: &1, nadpis na úrovni 2 textem: &2.
 5. Odstraňte prázdné odstavce z dokumentu!
 6. Opravte text tak, aby byly používány české uvozovky ( a ) místo původních (").

Zadání: pro odvážnější a informatiky

Upravte dokument podle následujících pokynů:

 1. Pokud se v textu vyskytují slova ohraničená znakem podtržítko označte je stylem Zvýraznění.
  Např.: učíme se pracovat _chytře_ -> učíme se pracovat chytře.
 2. Nahraďte mezery mezi jednopísmennými slovy a dalším slovem „tvrdou mezerou“. Například ve spojení k lesu by měla být nedělitelná mezera (píše se Ctrl + <mezerník>) tak, aby předložka nezůstala sama na konci řádku.
 3. Oprava pomlček na delší čárku x - y -> x --- y pokud x a y nejsou čísla.

Zadání: automatické opravy a automatický text

Upravte dokument podle následujících pokynů: