Procvičení nahrazování a stylů (Cratylus)

Vyjděte ze textu dialogu Cratylus od Platóna: cratyls.doc.

  1. obarvěte dialog podle toho, kdo mluví (vytvořte vhodné styly)
  2. zvýrazněte jména osob (vytvořte vhodný styl)
    (jména osob jsou ohraničena hvězdičkami)
  3. Nahraďte „strojové“ uvozovky (") správnými českými („ resp. “).
  4. IE a šikovní: odstraňte řádkování pomocí znaku CR (Enter-ů)
  5. Šikovní informatici: zkuste začít z textu cratyls.txt a „zkrotit“ nadbytečné Enter-y.