Další vlastnosti stylů

Vyjděte z dokumentu viry.txt. Jedná se o textový dokument. Otevřete ho v Poznámkovém bloku a zkopírujte do Wordu ( například volbou Soubor/Otevřít s nastaveným typem dokumentu Textový dokument) a upravujte podle následujících instrukcí.

Zadání: opakování formátování

Soutěžte na čas, nejrychlejší dostane jedničku.

 1. Na všechny odstavce textu aplikujte styl Normální.
  [Stačí 3 stisky kláves a jeden klik myší.]
 2. Zvýrazněte nadpisy. Nadpisy v textu začínají znaky „&1 “. Například:
  	 		První odstavec...
  	 		
  	 		&1 Nadpis ke kruhém odstavci
  	 		
  	 		Druhý odstavec...
  	 		pokračuje...
  	 		na dalších řádcích...
  	 	

  [Stačí dva příkazy.]
 3. Odrážky realizované znaky:
  			Tady je odrážkovaný seznam:	  
  	 	     * první heslo s odrážkou,
  	 	     * druhé heslo s odrážkou,
  	 	     * třetí heslo s odrážkou.
  	 	
  nahraďte opravdovými odrážkami. (Použijte styly odrážek, nastavte danému stylu mezeru za odstavcem 6 bodů, mezi dva odstavce s odrážkami se nebude vkládat.)
  [Stačí dva příkazy.]
 4. Vytvořte styl odstavce Odstavec (zarovnání na oba okraje, odsazení prvního řádku, mezera za odstavcem 6 bodů), všechny odstavce kromě nadpisů označte tímto stylem.
 5. Odstraňte zbytečné prázdné odstavce.
  [Stačí jeden příkaz.]
 6. Vytvořte styl odstavce Nadpis seznamu (bez odsazení prvního řádku, bez mezery za odstavcem), všechny nadpisy seznamů označte tímto stylem. Styl bude založený na stylu Odstavec.
 7. Vytvořte styl odstavce Poznámka (světle modré pozadí, ohraničení). Styl bude založený na stylu Odstavec.
  Tímto stylem označte všechny odstavečky začínající „Poznámka: ...“
 8. Zkuste změnit písmo stylu Odstavec, ověřte, že se změní písmo i v poznámkách a nadpisech seznamů.

Zadání: kombinování stylů

Upravte dokument podle následujících pokynů:

 1. Slova „on-access skener“ v textu první poznámky zvýrazněte stylem Zvýraznění, nastavte tomuto stylu zelenou barvu pozadí.
 2. Slovo „skener“ v uvedeném spojení dále ručně označte oranžovou barvou pozadí.
 3. Všimněte si, jak Word kombinuje barvu pozadí z jednotlivých způsobů formátování.

Zadání: Styly číslování a seznamů

Zadání: odstranění vlastností ze stylu

 1. Změňte definici stylu Poznámka tak, aby neměnil barvu pozadí textu.

Zadání: přenesení stylu do jiného dokumentu

 1. Vytvořte nový dokument, napište v něm odstavec. Přeneste styl Poznámka do nového dokumentu.
 2. Přeneste text prvního nadpisu aniž byste s ním přenesli styl formátování.