Obrázky, textová pole, WordArt

Vyjděte ze souboru zdroj.txt. Na základě textu vytvořte dokument ve Wordu.

  1. Zadání: další
  2. Zadání: obrázky
  3. Zadání: textová pole
  4. Zadání: diagramy
  5. Zadání: WordArt
  6. Zadání: Tabulky