Opakování: zpracování textu

Vyjděte ze souboru zdroj.txt. Na základě textu vytvořte dokument v textovém procesoru připravený k tisku.

  1. Nadpisy
  2. Další styly
  3. Obrázky
  4. Textová pole
  5. Tabulky
  6. Různé