Velké dokumenty

Pracujte s textem Historie Uherského Hradiště nebo Život s programátorem.

  1. Opakování
  2. Nadpisy na nové stránce
  3. Záhlaví, zápatí
  4. Titulní strana
  5. Seznam kapitol (obsah dokumentu)
  6. Záhlaví a zápatí (2)
  7. Nadpis „Seznam kapitol“
  8. Dva sloupce, tabulky
  9. Poznámky pod čarou