Rozdělení dokumentu na více částí

Rozdělte zadaný dokument Zdroj.doc na jednotlivé kapitoly, každou umístěte do samostatného souboru. Doplňte celkový dokument, kde budou odkazy na jednotlivé kapitoly.