Hromadná korespondence: další možnosti

Zadání: dopisy

Vyjděte z dokumentu pozvani.doc. Vytvořte pozvánky pro žáky třídy, jejíž seznam je v souboru studenti_k.xls podle následujících pokynů:

  1. Vytvořte dopisy všem žákům třídy.
  2. Vytvořte dopisy jen studentům tříd 4. C všech maturitních ročníků.
  3. Do pozvánky doplňte vždy jen správné oslovení (Vážená studentko nebo Vážený studente) podle toho, zda se jedná o muže či ženu (ve zdrojové tabulce je sloupec „Pohlaví“, hodnota „0“ znamená muž, hodnota „1“ znamená žena).

Zadání: adresář, štítky

  1. Vytvořte jmenovky na židle podle vzoru jmenovka.doc.
    Pokud nemá adresát titul, ponechte pomlčku.
    Zdatnější a studenti oboru IE vloží titul podmíněně, budou potřebovat ručně editovat vkládané pole.
  2. Vytvořte štítky na obálky. Rozměr štítku je 8 × 4,5 cm, mezi štítky jsou mezery horizontálně 2 mm, vertikálně 3 mm. První štítek je vzhledem k okraji stránky posunut 2 cm v horizontálním i vertikálním směru.