Menu (IE)

Zadání

Vytvořte stránky s menu pomocí jazyka PHP (nepotřebujete IFRAME).

Řešení: