1. Sečtěte čísla od 1 do 10 000.
 2. Sečtěte lichá čísla od 1 do 10 000.
 3. Vypište lichá čísla od 1 do 10 000, oddělte je čárkou. Čísla pište modře, oddělovací čárky černě.
 4. Sečtěte hodnoty v poli.
 5. Vypište hodnoty z pole v obráceném pořadí.
 6. Vypište řetězec ze vstupního pole pozpátku.
 7. Vytvořte databázovou tabulky Student(jmeno, id). Naplňte ji řádky ("Student 1", 1), ("Student 2", 2) až ("Student100", 100).
  Vytvořte databázovou tabulky Znamka(id, znamka). Studentovi č. 1 dejte známky 1, 2, 1. Studentovi č. 20 dejte známky 5, 5, 1, 5.
  1. Vypište tabulku, ve které bude pro každou známku řádek: jméno studenta, známka.
  2. Vypište tabulku, kde bude pro každého studenta počet jedniček, které dostal.

Kdo stíhá:

 1. Sečtěte násobky 3 a 4 z rozsahu od 1 do 10 000. [233168]