JavaScript: kontrola formulářů (form validation)

Motto:

džavaskrypt [piš javascript] je původce všech otravných hlášek na netu, kterých se zbavíte kliknutím na tlačítko OK.

http://www.benes.cz/spisky/webstina.htm
Varování vyučujícího: stránky s webštinou mohou způsobit nevolnost, zvláště těm, kdo ještě nepozbyli cit pro spisovnou češtinu. Pár hezkých hlášek tam ovšem najdete.

Zdroje

 1. W3Schools.com: JavaScript
 2. JavaScript: Výběrová tlačítka
 3. JavaScript: E-mail

Zadání

Máte formulář v HTML (PHP) pro zadávání údajů přihlašovacích údajů uživatele:
přihlašovací formulář (archiv ZIP)

 1. Doplňte ošetření vstupního pole pomocí JavaScriptu tak, aby se formulář odeslal až po vyplnění uživatelského jména.
  (Pokud uživatelské jméno není zadáno a uživatel stiskne tlačítko, vyskočí varování (vyskakovací okno) s upozorněním a formálář se neodešle.)
 2. Doplňte ošetření vstupního pole pro heslo stejným způsobem.
 3. Zajistěte, aby součástí varování byla informace o tom, které vstupní pole není vyplněno.
 4. Zajistěte, aby se po odkliknutí varování automaticky aktivovalo prnví pole, které není vyplněno (použijte metodu focus()).

Rozšíření: připomeňte si formátování v HTML

Doporučená domácí úloha, formátování Vás pak nepřekvapí v povinných úlohách a zopakujete si jazyk HTML a CSS.

 1. Upravte vzhled formuláře pomocí tabulky (zarovnejte jednotlivá pole).
 2. Doplňte ještě jedno nepovinné pole Škola.
 3. Popisky polí, která jsou povinná, zvýrazněte stylem Povinné.