Výpočet „čisté mzdy“

Procvičuje:

Zadání

Příklad výsledného řešení:

Text článku

Výpočet čisté mzdy

POZOR!!! Text je zestručněn vynecháním popisu některých speciálních případů. POZOR!!!

Zaměstnavatel má za povinnost provést zákonem předepsané srážky z> (hrubé) mzdy:

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období (kalendářní měsíc). Vyměřovacím základem (hrubou mzdou) zaměstnance (§5 zákona č. 589/1992 Sb.) je úhrn příjmů zúčtovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, s výjimkou nezapočitatelných příjmů.