Vytvořte sešit, kde budou výsledky barum Rally z roku 2006. Na každém listu budou výsledky z jedné rychlostní zkoušky. Údaje o každém jezdci budou na jednom řádku, pomocí makra si to převeďte do jednoho řádku z původních víceřádkových dat. Jednotlivé listy pojmenujte RZ1, RZ2 atd. Na další list dejte celkové výsledky rally. Výsledek vznikne jako součet všech časů. Závodník musí ale absolvovat všechny RZ. U závodníků, kteří nedokončili rally (tj neabsolvovali všechny RZ) uveďte údaje DNF (tj did not finish). U výsledků bude uvedeno pořadí, jezdec, startovní číslo, třída a celkový čas. Na další list uveďte výsledky po jednotlivých třídách. Údaje budou stejné jako u celkových výsledků. Každou třídu dejte na samostatný list. U všech výsledků zvýrazněte (tj ztučněte celý řádek) moji oblíbenou značku - tj Mitsubishi. Na poslední list vytvořte graf, který znázorní vývoj pořadí po jednotlivých RZ pro závodníky, kteří dokončili na prvních deseti místech. Na vodorvné ose bude RZ a na svislé ose pořadí (na svislé ose bude první jezdec v pořadí úplně nahoře, druhý pod ním atd). Údaje o výsledcích Barum rally 200ž si najděte na oficiálních stránkách rally na www.barum.rally.cz