Témata referátů: 2. ročník

Můžete použít příklad z webu pro dané téma. Na tomto příkladu ukažte použití jednotlivých funkcí a vysvětlete, jak fungují.

Dodržte požadavky na prezentaci.

1) Základní funkce, relativní a absolutní odkazy

Zpracují 2 lidé.

 1. Připomeňte psaní vzorečků
 2. Relativní a absolutní odkazy
 3. Základní matematické funkce
 4. Zaokrouhlovací funkce

4) Podmíněné součty

Zpracují 2 lidé.

 1. Ukažte příklad s podmíněným sčítáním.
 2. SUMIF, COUNTIF
 3. Jak psát podmínky:

3) Podmínky, logické funkce

Zpracují 3 lidé.

 1. Připomeňte, že v Excelu jsou čtyři základní datové typy: text, číslo, vzorec a logická hodnota.
 2. Zmiňte, že datový typ logická hodnota nabývá hodnot TRUE nebo FALSE.
 3. Ukažte na jednoduchém příkladě, jak funguje funkce KDYŽ
 4. Co je to podmínka v Excelu? Jaké podmínky lze použít? (<, <>, ...)
 5. Ukažte příklad složitější podmínky. Jak se taková podmínka poskládá pomocí funkcí ANEBO.

9) Filtrování a grafy

Zpracují 2 lidé.

 1. Ukažte, jak v tabulce vybrat jen řádky, které mají v některém sloupečku zvolenou hodnotu.
 2. Ukažte složitější kritéria, např.:
  „cena mezi 130 a 160 Kč“, „příjmení začínající na B“.
 3. Upozorněte, že funkce neberou ohled na filtry!
 4. Ukažte, jak zobrazit jednoduchý graf.

6) Podmíněné formátování

Zpracují 2 lidé.

 1. K čemu se používá podmíněné formátování.
 2. Co se stane, když na jednu buňku uplatníme klasické ruční i podmíněné formátování zároveň?
 3. Příklady:
 4. Zajímavé:

8) Statistické funkce

Zpracují 2 lidé.

 1. Základní statistické funkce: PRŮMĚR, MIN, MAX, POČET.
  Zdůrazněte, že berou v potaz pouze buňky s čísly a text ignorují.
 2. Varianty, které berou v potaz i textové buňky: AVERAGEA, POČET2, MINA, MAXA.
  (Úpravou předchozího příkladu ukažte, jak se liší od předchozích.)
 3. Další statistiky: MODE, MEDIAN, RANK
  Vysvětlete na jednoduchém příkladě, co znamenají.

2) Finanční funkce

Zpracují 2 lidé.

 1. Vysvětlete na příkladě, například spoření. Ukažte, jak platby přibývají na účet: BUDHODNOTA, PLATBA
 2. Jak se úročí v bance? Vysvětlete, proč uvedené funkce nejsou příliš užitečné.

5) Textové funkce

Zpracují 2 lidé.

 1. ZLEVA, ZPRAVA
 2. &
 3. DÉLKA, HLEDAT
 4. Jak získat příjmení z buňky, kde je jméno i příjmení?

7) Náhodná čísla

Zpracují 2 lidé.

 1. Jaké hodnoty vrací funkce NÁHČÍSLO?
 2. Jak vygenerovat náhodné číslo od 1 do 20.
 3. Jak vygenerovat náhodné číslo od 15 do 35.
 4. Jak vygenerovat náhodné celé (ne desetinné) číslo od 15 do 35.