Témata referátů: 3. ročník

Použijte první příklad na webu pro dané téma. Na tomto příkladu ukažte použití jednotlivých funkcí a vysvětlete, jak fungují.

Dodržte požadavky na prezentaci.

0) Opakování učiva ze 2. ročníku

Zpracují 2 lidé.

 1. Relativní a absolutní odkazy
 2. SUMIF/COUNTIF
 3. Filtrování a grafy
 4. Podmíněné formátování

2) Datum a čas: datum jako číslo

Zpracují 2 lidé.

 1. Opakování: datové typy v Excelu
 2. Ukažte, jak provádět výpočty s daty
 3. Ukažte porovnávání dat
 4. Zjištění dnešního data
 5. Doplňující: převod textu na časovou značku

1) Datum a čas: analýza a syntéza data

Zpracují 2 lidé.

 1. Datové typy v Excelu
 2. Analýza časové značky
  Funkce DEN, MĚSÍC, ROK, HODINA, MINUTA, SEKUNDA, DENTÝDNE
 3. Převod data na časovou značku
  Funkce DATUMČAS
 4. Ukažte, jak funkce využít pro získání data, které je:

3) Databázové funkce 1

Zpracují 3 lidé.

 1. vysvětlete jak databázové funkce fungují,
 2. předveďte jeden výpočet na tabuli,
 3. vysvětlete vztah mezi db funkcemi a funkcí SUMIF/COUNTIF
 4. DSUMA, DZÍSKAT, DPOČET, DPOČET2
 5. jak zadávat složitější kritéria:
  „má plat přes 20 000 Kč a je z Uherského Hradiště nebo ze Zlína“,

4) Databázové funkce: statistické funkce

Zpracují 2 lidé.

 1. zopakujte princip databázových funkcí a zadávání kritérií,
 2. DPRŮMĚR, DMIN, DMAX
 3. Databázové funkce: DSOUČIN, DSMODCH
 4. zopakujte zadávání složitějších kritérií jako:
  „má plat přes 20 000 Kč a je z Uherského Hradiště nebo ze Zlína“. Jak zařídit, aby muselo být splněno:

5) Vyhledávací funkce

Zpracují 2 lidé.

 1. SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, VYHLEDAT
 2. Dvě varianty funkce SVYHLEDAT/VVYHLEDAT:
  1. Volitelný parametr TRUE: hledají se mezilehlé hodnoty (a tabulka musí být seřazená).
  2. Volitelný parametr FALSE: hledá se přesná hodnota v tabulce (a tabulka nemusí být seřazená)
 3. Vysvětlete rozdíl mezi funkcemi SVYHLEDATDZÍSKAT?

6) Vyhledávací funkce

Zpracují 2 lidé.

 1. Ukažte na jednoduchých příkladech, jak se funkce používají a co dělají. (Funkce jsou užitečné až když se zkombinují dohromady, příklad „praktického“ použití si ukážeme společně.
 2. POZVYHLEDAT
 3. Vysvětlete, jak se funkce POZVYHLEDATliší od funkce SVYHLEDAT.
 4. ZVOLIT
 5. Funkce, které poskládají odkaz z jednotlivých složek (číslo řádku, číslo sloupce): ODKAZ, NEPŘÍMÝ ODKAZ, SLOUPEC, ŘÁDEK
 6. Funkce, které vyberou oblast nebo buňku v oblasti: INDEX, POSUN

7) Matice, maticové vzorce

Zpracují 2 lidé.

 1. Co je to matice?
 2. Jak zadat maticový vzorec?
 3. Jakou klávesovou zkratkou řeknete, že se jedná o maticový vzorec?
 4. Ukažte, jak využít maticové vzorce a ušetřit tak pomocný sloupeček.