APC4: XML

Verze z: 25. 2. 2009

Zpracoval: ............................

Datum:

Úvod do jazyka XML

Připojení počítače do domény Windows

Zdroje:

  1. W3Schools.com: XML

Úkoly:

  1. K jakému účelu byl navržen jazyk XML?
  2. Vysvětlete pojmy:
  3. Jaký je vztah mezi jazyky HTML a XML?
  4. Co je to XML aplikace?
  5. Jaká pravidla musíme dodržovat při psaní XML dokumentů?
  6. Proč nejsou v XML žádné značky pro nastavení vzhledu?
  7. Co je to DTD?
  8. Uveďte nějakou alternativu DTD.
  9. Jak můžeme zobrazit XML dokument?