APC4: XML

Verze z: 3. 3. 2009

Příklad: narozeniny a svátky

Zdroje:

  1. W3Schools.com: XML

Zadání:

  1. Navrhněte XML aplikaci pro uchování údajů o datech narození a svátcích svých známých.