Laboratorní cvičení: aplikační vrstva

  1. Protokol HTTP.
  2. Protokol FTP.

Pokyny pro zpracování zpráv.