Lysá hora (IE)

Zpracujte text z dokumentu lysahora.txt do podoby vhodné pro tisk. Postupujte podle následujících pokynů.

Úkoly

 1. Označte nadpisy patřičnými styly (&1 ~ Nadpis 1, &2 ~ Nadpis 2). Styly vhodně upravte: písmo, barva textu, odsazení od okolních odstavců, styl následujícího odstavce.
 2. Ostatní text (kromě nadpisů označte stylem Odstavec, který nastaví zarovnání do bloku).
 3. Vytvořte styly Poznámka a Orámovaná poznámka. Oba budou nastavovat barvu pozadí (stejnou) a odsazení od okolního textu, Orámovaná poznámka navíc rámeček.
 4. Poznámky uvozené znakem ## označte stylem Orámovaná poznámka, uvozovací znak odstraňte.
 5. Poznámky uvozené znakem # označte stylem Poznámka, uvozovací znak odstraňte.
 6. Odstavce uvozené hvězdičkou upravte na seznam s odrážkami.
 7. Výskyty zkratky PB nahraďte plným zněním jména Petr Bezruč.
 8. Opravte uvozovky v textu na správné české.
 9. Doplňte tvrdé mezery: za jednopísmenná slova, do dat v textu (1.1.2009 -> 1.°1.°2009, kde ° je tvrdá mezera)
 10. Opravte citaci zdrojů v souladu s normou pro citace (využijte stránky citace.com)
 11. Odstraňte nadbytečné Enter-y.