POS4: Regulární výrazy

Zpracoval: ............................

Datum:

Procvičování

Zdroje:

 1. Wikipedia: Regular Expression
 2. JavaScript Tutorial
 3. K vyzkoušení můžete použít Tester regulárních výrazů

Příklady:

 1. Popište slovně jazyk, který reprezentují následující regulární výrazy:
  1. [0-9A-F]{3}
  2. [1-9]\d*00
  3. [_A-Za-z]([_A-Za-z0-9])*
  4. (b*(ab)*)*
  5. ^.\) (.*)$
 2. Zapište regulární výraz, který bude ověřovat co nejpřesněji následující jazyky:
  1. lichá čísla ve dvojkovém zápisu,
  2. telefonní čísla v mezinárodním formátu (např. +420 572 433 011),
  3. názvy PHP skriptů (nesmí odkazovat do jiného adresáře),
  4. částka v korunách v účetním formátu (mezi trojicemi číslic mezery, na začátku může být minus, pokud je v celých korunách, končí ,-- Kč, jinak na dvě desetinná místa).
 3. Vymyslete:
  1. text, který není datum a přesto projde následujícím výrazem:
   \d{1,2}\. \d{1,2}\. \d{4}
  2. text, který není slovo nezačínající na „A“ a přesto projde následujícím výrazem:
   \s[^A].*[\s\.,]
  3. správně zapsanou podmínku v Javě, která neprojde následujícím výrazem:
   if\s*\(([^\)])*\)\s*\{[^\}]*\}

Samostatně

Úkoly:

 1. Popište slovně jazyk, který reprezentují následující regulární výrazy:
  1. <h[1-3][^>]*>[^<]*</h[1-3]>
  2. ^#.*#$
  3. \d{4}-\d{2}-\d{2}
  4. [0-9]{4}-((0[1-9])|(1[0-2]))-(0[1-9]|([1-2]\d)|3[01])
 2. Zapište regulární výraz, který bude ověřovat co nejpřesněji následující jazyky:
  1. uživatelské jméno (6 až 15 písmen nebo číslic),
  2. rodná čísla s lomítkem nebo bez (nekontrolujete, jestli je rodné číslo správné, ale jen jestli je v něm správný počet číslic),
  3. rodná čísla žen s lomítkem nebo bez (ženy mají k číslu měsíce přičteno 50, tedy je první číslice měsíce buď 5 nebo 6),
  4. nové státní poznávací značky (dvojice čísel budou odděleny mezerami).